Deel dit bericht

De Golden circle van Simon Sinek geeft aan dat elke succesvolle organisatie start met de “waarom”-vraag. Waarom doe je wat je doet? De motivatie voor het starten van een bedrijf ontstaat vanuit jou als persoon of als bedrijf. Bij Betekenisvol ondernemend starten we met de “wat”-vraag:

 

“Wat vraagt de wereld van jou?”

 

Om je vervolgens te verdiepen in het hoe en het waarom. “Hoe ga ik het verschil maken?” en “Waarom heeft dit een positieve impact?”.

 

 

I. Wat vraagt de wereld van jou?

De “wat”-vraag is gekoppeld aan de vraag “Wat raakt jou als je naar de wereld kijkt?”.  Als je weet wat jou raakt, weet je ook wat de wereld van jou vraagt. 

Door te kijken naar wat jou raakt, kun je antwoorden vinden op de vraag “Wat vraagt de wereld van jou?”. Veel betekenisvolle ondernemers zijn jou voorgegaan en zijn een bedrijf gestart omdat ze een gat zagen in de maatschappij. Jouw blik op de wereld is uniek en wat jou raakt is uniek. Dat vertelt iets over wat je hier te doen hebt. Hoe gaaf is het als je hier vervolgens ook je geld mee kunt verdienen!

 

ll. Hoe ga jij het verschil maken?

 Als je weet wat de wereld van je vraagt, kun je vervolgens gaan ontdekken hoe jij het verschil wilt maken. Wat is je plan? Een idee dat ontstaat vanuit idealisme is enorm krachtig. Bij een financieel gezond bedrijf gaat het erom of de klant voor het product of de dienst wil betalen. In deze paragraaf ga je in 3 stappen inzichtelijk maken voor wat voor type klanten je wilt werken en welke kernwaarden daarbij passen (1), op welke doelgroep(en) je de komende tijd wilt focussen (2) en wat jouw waarde is en welk aanbod daarbij past (3). Dat is de basis van jouw plan.

 

Klanten en kernwaarden     
Bij het bepalen van je klanten is het niet alleen belangrijk om te kijken voor wie je een probleem oplost of een behoefte vervult, het is minstens zo belangrijk om te bepalen voor wie je wilt werken. Nico de Jong (Onwijs Marketing) spreekt ook wel over wensklanten en pensklanten. Wensklanten zijn die klanten waar je graag voor wilt werken. Klanten die aansluiten bij jouw waarden die waarderen wat jij te bieden hebt. Pensklanten zijn juist het tegenovergestelde. Van deze klanten krijg je buikpijn, ze werken volgens andere waarden en het zijn vaak mensen waar je niet prettig mee samenwerkt. Voor wie werk jij het liefst? Wensklanten of pensklanten?

Ik ga er voor het gemak even vanuit dat je het liefst werkt voor wensklanten. Maar hoe geef je dat in de praktijk vorm? In hoeverre heb je hier een keuze in? Ik ben ervan overtuigd dat je hier een keuze in hebt. Dat wat je aandacht geeft groeit. Dat start bij het bepalen van je wens- en pensklanten. Vervolgens komt het aan op persoonlijk leiderschap. Wat doe je in de dagelijkse praktijk? Richt je je op de klanten waar je graag voor wilt werken of focus je je vooral op de klanten waar je buikpijn van krijgt? Laat je de groep met wensklanten groter worden en durf je ook nee te verkopen aan je pensklanten? Houd hierbij ook weer het lemniscaat uit hoofdstuk 2 voor ogen. Maak je een keuze vanuit een ruimere beweging of maak je een keuze vanuit krapte? Hoe meer je je afstemt op de klanten die bij jou passen, hoe meer je van waarde bent en hoe groter de impact die je maakt. Dat betekent niet dat je nooit meer te maken hebt met kritische of veeleisende klanten, het betekent dat je de klanten aantrekt die qua waarden passen bij jou. Ook deze klanten kunnen kritisch en veeleisend zijn.

Doelgroepen en persona’s    
De volgende stap is het in kaart brengen van jouw doelgroepen. Dit zijn de groepen mensen die jij wilt bereiken met jouw aanbod. Richt je je op particulieren of op bedrijven? Richt je je op ondernemers of schooldirecteuren? Studenten of ouders van basisschoolkinderen? Vrouwen tussen de 35 – 40 jaar of 65-plussers? Wie vallen er binnen jouw doelgroep?

Jouw waarde en aanbod 
Nu je weet voor wie je wilt werken, is het tijd om een overzicht te maken van wat jij te bieden hebt. Hoe kun je jouw doelgroep bijstaan in het realiseren van zijn taken, doelen, dromen en verlangens? En hoe kun je helpen om hobbels en uitdagingen te overwinnen? Daar ligt jouw meerwaarde voor de klant. 

 

lll. Waarom heeft dit een positieve impact?
Jouw positieve impact kun je gaan meten zodra je resultaten hebt geboekt. In deze paragraaf lichten we toe hoe je jouw impact in kaart kunt brengen. Het daadwerkelijk meten van jouw impact komt in hoofdstuk 14 “Oogsten en vooruitkijken” aan bod. Voordat je jouw impact kunt meten, moet je eerst een idee hebben waar je aan gaat werken de komende tijd. In het eerste deel van dit hoofdstuk heb je antwoord gegeven op de vraag ‘Wat vraagt de wereld van jou?’. Dit gaan we verder concretiseren aan de hand van 3 stappen; het definiëren van jouw missie en het vaststellen van jouw doelen. Daarna laat ik zien hoe je jouw impact kunt meten aan de hand van de 3 W’s.

 

Missie definiëren                    
Zoals je in het begin van dit hoofdstuk kunt lezen start Betekenisvol ondernemend met de vraag: ” wat vraagt de wereld van jou?” Dit zegt iets over wat je hier te doen hebt; jouw missie. Wat is de grotere opdracht waarom je hier bent? Wie wil je zijn? En wat vraagt dat wat betreft de stappen die je nu gaat zetten? Om hier een antwoord op te kunnen geven ga je vanuit de toekomst terug kijken op je leven door middel van een visualisatie oefening (meer informatie over deze oefening vind je in het boek).

 

Doelen vaststellen
Nu je weet wat je grotere opdracht is kun je bepalen wat jouw doelen zijn voor het komende jaar. Hier kun je ook weer een beroep doen op je eigen voorstellingsvermogen in de vorm van een visualisatie oefening. Door op deze manier doelen te stellen gebruik je niet alleen je hoofd, maar ook je hart en gevoel in het bepalen van je doelen. We hebben geleerd dat onze doelen SMART geformuleerd moeten zijn; specifiek, meetbaar, acceptebel, realistisch en tijdsgebonden. Ik nodig je uit om buiten de box te denken en je voor te stellen wat er mogelijk zou zijn als je net wat groter denkt. Je kunt dit doen door het toepassen van de SMOOTH-methodiek:

Specifiek: Maak concreet wat je wilt bereiken. 
Meetbaar: Maak duidelijk hoe je het wilt meten, zowel    kwalitatief als kwantitatief.
Onacceptabel: Is het acceptabel dan is het ook vaak makkelijk te halen. Maak het niet te makkelijk voor jezelf. Wrijving zorgt immers voor glans.
Onrealistisch: ‘Shoot for the moon’ en je komt vast ergens halverwege terecht. Maak dat je buikpijn van je onrealistische doelstellingen krijgt. Ga je veel creatiever van denken.
Tijdgebonden: Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?Hang er een duidelijk moment aan vast. 
Hilarisch: Hoe zorg jij voor plezier en hilariteit? Beleef ergewoonweg heel veel plezier aan met wat je wilt bereiken en hoe jij impact wilt maken. Maakt het een stuk prettiger om de reis aan te gaan.

 

Impact meten             
Je weet nu wat de wereld van jou vraagt, je weet wat je hier te doen hebt en op wie je je gaat richten met jouw aanbod. De laatste stap is inzichtelijk maken waarom jouw handelen een positieve impact heeft. Dit kun je in kaart brengen aan de hand van de 3 W’s, zoals toegelicht in hoofdstuk 1. In het model van afbeelding 9 is uiteen gezet waar je aan kunt denken bij het genereren van impact op de 3 W’s.

 

Impact op welvaart                  
Wat draag jij bij aan economische groei binnen jouw regio? Welke impact heeft dit bijvoorbeeld op werkgelegenheid? Hoe draagt jouw bedrijf bij aan de welvaart van mens en maatschappij?

 

Impact op welbevinden            
Hoe draag jij met jouw bedrijf bij aan het welbevinden van het individu? Wat heb jij bijvoorbeeld betekent voor klanten die je hebt geholpen of welke impact heeft jouw handelen indirect op het welbevinden van het individu?

 

Impact op welzijn
Op welke maatschappelijke uitdagingen speel jij in? Denk aan klimaatverandering, polarisatie, inkomensongelijkheid of biodiversiteitsverlies. Hoe ga jij het verschil maken met jouw aanwezigheid? Wat is de impact van jouw werk? Heb jij direct invloed of draag je indirect bij?